Blog > 14 EKİM 2023 TERAZİ BURCU'NDA HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI Blog Yazılarım

14 EKİM 2023 TERAZİ BURCU'NDA HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

14 Ekim 2023’te İstanbul’a göre 20:55’te Terazi Burcu’nun 21°’nde Halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulma 18:04’te başlayacak 20:59’da maksimum derecesine ulaşarak 23:55’te bitecek. Toplam 5 saat 51 dakika sürecek.
Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek.
Image
Tutulma hattı Alaska Körfezi’nin güneydoğusundan başlayarak Oregon, Nevada, Utah, Texas, New Mexico, Meksika, Meksika Körfezi, Guatemala, Nikaragua, Kostarika, Panama, Panama Körfezi, Kolombiya, Brezilya’nın Kuzeyinden geçerek Atlas Okyanusu’nun Brezilya açıklarında son bulacak.
Tutulma hattının geçtiği yerlerde güçlü yer hareketlerine bağlı olarak hem karada hem de denizde d*pr*mler, tsunamiler, toprak kaymaları, göçükler, büyük çukurlaşmalar oluşabilir, okyanusta volkanik p*tl*malara bağlı küçük adacılar oluşabilir.
Image
Tutulma gelecek beş yılımızda yaşayacağımız temaları hayatımıza güçlü bir enerjiyle getiriyor. Beş yıl boyunca bu temalar hayatımızı değiştirip, şekillendirebilir. Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burcu’nun 21°, Boğa, Aslan, Akrep ve Kova Burcu’nun 13°, 14°, İkizler, Başak, Yay ve Balık Burcu’nun 6°, 27° ve 28°’nde gezegeni veya kişisel noktası (ASC-MC) olanlar Tutulma enerjisini hayatlarında en fazla hissedecek ve beş yıl içinde hayatlarında belirgin değişimler yaşayacak olan burçlar ve dereceler olacak. Dolayısıyla bu derecedeki burçların yaşamları beş yıl boyunca tutulmanın temalarıyla yenilenip, şekillenecek denilebilir.
Image

TUTULMANIN DÜNYA GENELİNDEKİ ETKİLERİ


Uranyen göstergelerle tutulma haritasına bakıldığında tutulmayla birlikte 5 yıl boyunca Uzak Doğu, Hindistan, Vietnam, Çin, Malezya, Japonya gibi ülkeler çok fazla konuşulmaya başlanabilir. Bu ülkelerin siyaseti, ekonomisi, kültürel yapıları, inanç sistemleri, yemek ve müzik kültürleri, coğrafyaları vb. gibi birçok konu ön plâna çıkabilir. Uzak Doğu felsefesi, Budizm, Hinduizm, Doğu mistisizmi, Zen Budizmi, Oryantalizm gibi konular çok popüler olabilir. Buna bağlı olarak uzak doğu turizmi dünya genelinde popüler olabilir. Birçok insan uzak doğuya gerek turist olarak gidebilir gerekse ilgi uyandıran kültürleri ve inanç sistemlerini yerinde öğrenmek amacıyla öğrenci olarak uzak doğuya gidebilir. Yoga, meditasyon, nefes tekniklerini öğrenenlerin sayısı artabilir. Ayrıca geleneksel Çin tıbbı, Ayurveda, ayurvedik beslenme, satvik beslenme, Pesketaryen beslenme, biyoenerji, akupunktur, sufizm ve sufizm dansları beş yıl içinde çok popüler olabilir.
Tutulma enerjisi ses frekansıyla ilgili birçok gelişmeyi de hayatlarımıza dahil edebilir. Özellikle sağlık ve tıp konularında ses frekansının etkilerinden çokça söz edilmeye başlanabilir. Ses frekansının insan vücuduna etkilerine dair şimdiye dek yapılan bilimsel araştırmalar herkesle paylaşılmaya başlanabilir. Ses frekansıyla iyileştirme, şifa yöntemleri geliştirilebilir.
Bunun yanı sıra tıp dünyasında önemli bir hastalığı ortadan kaldıran bir aşı bulunabilir (Bu aşı bir hayvandan ve/veya bitkiden elde edilen bir aşı olabilir.) ve bu aşı dünya çapında büyük yankı uyandırabilir. Uranyen işaretlere göre önemli aşıların bulunmasının saklandığına dair de haberlerin ortaya çıkabileceğini söylemek mümkün.
Teknolojik gelişmeler açısından bu tutulma enerjisi vücudun uzuvlarını iyileştirmeye yönelik tedavilerin bulunmasını da destekleyebilir bir enerjiye sahip. Herhangi bir nedenle elini, parmaklarını, kollarını kaybedenlere tekno-biyolojik uzuvlar üretilebilir; kas- iskelet sistemi rahatsızlıklarına ilişkin dünya çapında ses getiren iyileştirici tedaviler bulunabilir.
Bu tutulma 5 yıl içinde anne ve baba olmadan, fiziksel/doğal bir rahme sahip olmadan bebek yapma konusunda birçok haber duymamızı sağlayabilecek bir enerjide. 5 yıl boyunca yapay ortamda büyüyen ve gelişen bebek haberleri kadın erkek ilişkileri, aile kavramı, anne baba kavramı üzerine birçok etik tartışmayı da beraberinde getirebilir.
Tutulma sağlık turizmini beş yıl içinde çok popüler hale getirebilir. Birçok ülkenin sınırları içindeki bazı şehirler şifa merkezleri olarak ilan edilebilir. Bazı ülke ve şehirler şifacılık üzerine anılmaya ve popüler olmaya başlanabilir.
Tutulmayla birlikte ormanlar çok fazla konuşulabilir. Ağaçlar ve bitkiler çok fazla önem kazanabilir. Tutulma enerjisi fitoterapiyi popüler yapabilir. Bitki bilim, ziraat, bitkilerle şifa verme, bitkisel ilaçlar üretme gibi konularda eğitim verenlerin ve eğitim alanların sayısında gözle görülür bir artış olabilir. Beş yıl içinde fitoterapistler, herbalistler, eczacılar, aktar işletmecilerinin sayısında gözle görülür bir artış olabilir.
Ayrıca tutulmayla birlikte beş yıl içinde özellikle karedeniz bölgesi, Karadeniz ormanları ve bitki örtüsü, coğrafyası oldukça çok popüler olabilir.

BİREYSEL HAYATLARDAKİ GELİŞMELER


Yazının en başında bahsettiğim üzere: Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burcu’nun 21°, Boğa, Aslan, Akrep ve Kova Burcu’nun 13°, 14°, İkizler, Başak, Yay ve Balık Burcu’nun 6°, 27° ve 28°’nde gezegeni veya kişisel noktası (ASC-MC) olanlar bu tutulma enerjilerini hayatlarında en fazla hissedecek burçlar ve dereceler olacaklar. Dolayısıyla bu derecedeki burçların yaşamları beş yıl boyunca tutulmanın temalarıyla yenilenip, şekillenecek diyebiliriz.
Belirttiğim derece ve burçlarda gezegenleri olanlar 14 Ekim’le birlikte kelimelerine ve düşündüklerine dikkat etmeliler. Düşünce ve kelime frekanslarınız çok yüksek olacağı için ağzınızdan çıkanların gerçekleşme olasılığı çok yüksek olabilir. Hayat sizlerin düşündüklerinizi ve söylediklerinizi çok hızlı bir şekilde gerçek kılabilir. Bu nedenle olmamasını istediğiniz şeye değil olmasını istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz şeyleri dillendirmenizde fayda var. Hayatınızın nasıl olmasını istiyorsanız ona odaklanmalısınız. Dedikodudan, olumsuz içerikli haber ve videolardan, b*dduadan uzak durmanızda ve enerjinizi olabildiğince temiz tutmanızda fayda var. Sık sık meditasyon yapmak, inancınıza göre ibadetlerinizi yapmak, lüzumsuz yere konuşmamak enerjinizi yükseltmenize destek olabilir.
Kelimelerin gücünün farkında olmayı, oldurma gücünüzün yüksek olduğunu her ân farkında olarak daha az konuşmayı, kelimeleri seçerek konuşmayı, d*dikodudan uzak temiz bir enerjiyle yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirmenizde fayda var. Bunu düzenli bir şekilde uygulamaya devam ettiğinizde yaşamınızdaki olumlu değişimlere şaşırabilirsiniz.
Tutulmanın getirdiği diğer önemli tema da evlilik. Tutulmadan etkilenen derece ve burçların yaşamına hayatlarını etkileyecek bir ilişki damgasını vurabilir. Yalnız olanlar evlenecekleri kişilerle karşılaşabilirler. Bu tutulmadan etkilenecek derecelerdeki kişiler evlenebilir, kendi yuvalarını ve düzenlerini kurabilirler. Özel ilişiklere dair bu tutulma enerjisi birçok kişiyi farklı kültürden insanlarla bir araya getirebilir. Birçok insan yabancı ülkelere seyahat fırsatı yakalayabilir. Yabancı kişilerle tanışıp evlenebilir, yabancı ülkelere taşınabilir ya da evlilik yoluyla yurt içinde başka bir şehre taşınıp kendilerine yeni bir düzen kurabilirler. Özellikle belirttiğim burç ve derecelerde gezegeni olanlar uzak doğu ülkelerinden birileriyle tanışıp evlenebilirler. Ya da uzak doğuya seyahat eden, o kültüre ve inançlara meraklı insanlarla da evlenebilirler.
Tutulmadan etkilenen burç ve dereceler beş yıl içinde ev ve toprak sahibi de olabilirler.
Tutulma enerjisi özel hayatlarda rekabeti tetikleyebilecek bir enerji açığa çıkarıyor. Özel ilişkilerde üçüncü bir kişinin varlığının ortaya çıkması ve partnerlerin bir seçim yapmasına dair konular gerginlik ve stres yaratabilir. Buna bağlı olarak boşanma ve yeniden kendi düzenini kurma teması yaşayanlar olabilir. Özellikle bir türlü ilişkideki sorunları halledemeyenler tutulma enerjisiyle birlikte yol ayrımlarına gelebilirler.
Özel hayatlar açısından bazı kişiler şimdiye dek kendilerine layık olan kişiyle karşılaşamadıklarından, kendilerine layık bir ilişki kuramadıklarından dem vurabilirler. İlişkilerde eşitlik içinde olamama durumu nedeniyle kendi değerini fark edip güçlendirme eğiliminde olanlar olabilir. Bundan sonra yaşayacakları ilişkilerde kendi değerlerine öncelik vermeye daha önce yaptıkları hataları yapmamaya dikkat etme kararı alabilirler.
14 Ekim’le birlikte birçok kişinin kendini geliştirmeye odaklayacağı bir tutulma enerjisi açığa çıkıyor. Tutulmadan etkilenen insanlar kendilerini geliştirecek konularda eğitim almaya başlayabilirler. Birçok kişi eğitim amaçlı olarak yurtdışına çıkabilir. Yabancı dil öğrenme, meslek edindirecek eğitimlere katılma gibi konulara odaklanabilirler. Eğitim haricinde seyahatlere çıkma fırsatı bulabilirler.
Tutulmanın etkilediği burç ve derecede gezegeni olanlar Uzak Doğu, Hindistan, Çin, Malezya, Japonya gibi ülkelere gitme, orada yaşayan insanlarla bir şekilde tanışma, iş bağlantıları kurma, eğitim alma gibi birçok konuda fırsat yakalayabilirler. Uzak Doğu felsefesi, Oryantalizm, Budizm, Hinduizm, Doğu mistisizmi, Zen Budizmi, Çin tıbbı, Ayurveda, ayurvedik beslenme, satvik beslenme, biyoenerji, akupunktur, sufizm ve sufizm dansları, fitoterapi, biyoenerji gibi konulara merak salabilirler, bu konularda uzmanlaşabilirler.
Bireysel hayatlara göre bu tutulma küçüklüğünde anne babasından yana ayrımcılık gören kişilerin kendi değerlerini yeniden kazanacakları bir dönemi başlatıyor. Böyle bir tr*mv*yla büyüyen kişiler artık bunları aşmanın yollarını bulmayı ve yaşama daha güvenle sarılmayı, yaşamlarını yenilemeyi isteyebilirler. Aile olmanın, aileyle bir arada yaşamanın önemi çok fazla artmaya başlayabilir. Ancak ailesinde gördüğü muameleyi kendi kuracağı ailevi düzende yapmayacağına dair söz verenler olabilir.
Uranyen göstergelere göre tutulma enerjisi 5 yıl boyunca ilaçsız, hormonsuz, temiz bitki, meyve sebze ve tahıl yetiştirmeyi çok önemli hale getirebilir. İnsanlar temiz ve doğal beslenmeye dair fazlasıyla bilinçlenebilir, duyarlı davranmaya başlayabilirler. Yapabilenler kendi bahçesinde, tarlasında ilaçsız, hormonsuz temiz tarım yapmaya başlayabilir.
Sağlık sıkıntıları çekenler tutulmayla birlikte iyi doktorlara denk gelebilirler ve en doğru tedavilere başlayabilirler. Sağlık konularında şansın yaver gitmesi durumu söz konusu. Bazıları hasta olan bir aile büyüğüyle ilgilenebilir veya doğrudan bakımını sağlayabilir.
Hayalinizdeki yaşamı kurmanızı kolaylaştıran bir tutulma olsun.
Uranyen prensipte günlük yorumlarımı okumak için @astroskylog Instagram hesabımı takip edebilirsiniz.
Selda Meriç