Blog > KARMA'DA 4. EV VE 4. EVE YERLEŞEN GEZEGENLERİN KARMİK ETKİLERİ Blog Yazılarım

KARMA'DA 4. EV VE 4. EVE YERLEŞEN GEZEGENLERİN KARMİK ETKİLERİ

Karma Astrolojide 4., 8. ve 12. Evler karmik evler olarak kabul edilir. Bu yazıda 4.evin karmik anlamı ve 4.eve yerleşen gezegenlerin karmik etkilerinden bahsedilecektir. Karma Astroloji’de 4.ev çocukluk yıllarında olumlu ya da olumsuz yaşanan deneyimleri, bize bakım veren kişilerle olan karmik bağlarımızı anlamamızı sağlayan bir evdir. Karmik 4.evde atalarımızdan, köklerimizden bize aktarılan karma ve ruh ailesi bağlantıları bulunur. Aynı zamanda bu ev, geçmiş yaşamın son yıllarının nasıl olduğuna dair bilgiler verir. Ruh, karmik 4.eve yerleşen gezegenler yoluyla geçmiş atalarının karmik bağlarını bu yaşama taşıyabilir ve bu yaşamda tıpkı ataları gibi o gezegenin ve yerleştiği burcun doğasına göre hareket etmeye eğilim gösterebilir. Kişinin en mahrem alanı olan 4.ev, anne babamızın hangi koşullar altında bizi yetiştirdiklerini anlamamızı sağlar. Eğer erken çocukluk döneminde anne babadan yeterli bakım ve duygusal destek alınamamışsa ailenin yanı sıra işte, üyesi olunan sosyal gruplarda, sosyal ve özel ilişkilerde güven geliştirmek konusunda problemler yaşanabilir. Kişi kendini hiçbir yere ve kişiye ait hissedemeyebilir. Kişi hem kendine hem de başkalarına karşı bir duvar örmüş gibi duygusuzsa hareket edebilir. Eğer karmik 4.evde sert açılar almış gezegen veya gezegenler varsa geçmiş atalardan bu yaşama aktarılan karmik yükleri temizlemek için fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalınabilir. Karmik 4.ev, karmik 4.eve yerleşen gezegenler ve bu gezegenlerin açıları kişinin ruhu, daha önceki yaşamlarda yapılan hatalar nedeniyle bu yaşamda atılacak yeni adımların nasıl olması gerektiğini bilemeyebilir. Eğer karmik 4. evde hiç gezegen yoksa karmik 4.evi kesen burcun yönetici gezegeninin ev ve burç yerleşimine, aldığı açılara bakılarak kişinin karmik yükünün nerede olduğu bulunabilir.

Güneş’in 4. Evdeki Karmik Etkisi

Karmik evlerden biri olan 4.evde Güneş’e sahip olan kişi, geçmiş ataların karmik yüklerini karmik 4. Eve yerleşen Güneş’i vasıtasıyla bu yaşama getirmiş olabilir ve bu yaşamda bunları çözümleyerek, karmik yüklerinden kurtulmalıdır. Eğer karmik 4. evinizde problemli açılara sahip olan bir Güneş’iniz varsa atalarınızdan size aktarılan karmik bağların neler olduğunu aile dizilimi, regresyon, psikoterapi çalışmaları yaparak bulabilirsiniz. Ayrıca karmik 4.eve yerleşen Güneş’e sahip olanların aile içi ilişkileri dengelemek, güven ve değer algılarını güçlendirmek için uzman psikolog veya psikiyatristlerden destek almaları faydalı olabilir.

Ay’ın 4. Evdeki Karmik Etkisi

Karmik evlerden biri olan 4.evdeki Ay, kişinin annesi ya da onu büyüten, ona bakım veren kişiyle (olumlu/olumsuz) ilişkilerinin, geçmişe dair hatıraların bu yaşam plânında çok önemli bir yere sahip olabileceğini gösterebilir. Karmik 4.eve yerleşen ve rahat açılar almış Ay’a sahip olan kişi, çocukluk yıllarında ailesinden şefkat, sevgi ve değer görerek huzurlu, mutlu bir ailede büyümüş demektir. Böylece kime nasıl değer ve sevgi vereceğini bilecektir. Karmik 4.eve yerleşen ve rahat açılar alamayan Ay’a sahip kişiler anne sıcaklığından yoksun olabilirler ve kendilerini küçük yaşlardan beri büyüdükleri eve ait hissedemeyebilirler. Ay’ı karmik 4.eve yerleşenlerin ve sert açı alanların aile içindeki duygusal ilişkileri sıcak bir yuva kavramından uzak olabilir. Dolayısıyla Ay’ı karmik 4.eveyerleşen kişilerin bu yaşam plânındaki ödevleri aidiyet duygularını güçlendirmeleri, geçmiş travmalarını çözüp sağlıklı duygusal bağları nasıl kuracağını öğrenmeleri gerekir. Bu noktada psikoterapi çok işe yarayabilir. Ayrıca regresyon, aile dizilimi, hipnoterapi gibi yöntemler kişiye destek olabilir.

Merkür'ün 4. Evdeki Karmik Etkisi:

Karmik evlerden biri olan 4.evde yerleşen ve zarar gören (Sert açılar alan ve/veya asaletli olmayan) Merkür kişinin bu yaşam plânında köklenme problemi nedeniyle bir yere ait hissedememesine neden olabilir. Karmik 4.eve yerleşen Merkür nedeniyle kişinin hayatında “Taşınma” belirgin bir tema olabilir. Bu nedenle sürekli olarak yer değiştirme, taşınma ihtiyacı duyabilir. Karmik 4.eve yerleşen Merkür’e sahip olanların aidiyet duygusunu güçlendirmek için psikoterapi almasında fayda vardır. Ayrıca köklenme çalışmaları, doğru nefes çalışmaları, toprakla bitkilerle uğraşmak, doğada vakit geçirmek, düzenli yürüyüş yapmak kişiye iyi gelecektir. Karmik 4.eve yerleşen Merkür’e sahip olanların özellikle yogada toprak elementini çalışması birtakım açılımlar yaşamasını sağlayabilir.

Venüs'ün 4. Evdeki Karmik Etkisi:

Karmik evlerden biri olan 4.evdeki Venüs bu evde rahat bir konumdaysa ailedeki kadınlar, aile yaşamındaki huzur, rahat ve konfor ön plânda olabilir. Karmik 4.eve yerleşen Venüs’e sahip kişi ailesinde sevgiyi ve değeri tatmin edici bir noktada yaşayabilir. Değer verdiği ve değer gördüğü ilişkiler kurabilir. Bu yaşam plânında daha çok ailedeki kadınlardan destek görebilir. Eğer Karmik 4.eve yerleşen ve zarar gören bir Venüs varsa kişinin sevgi bağlarıyla ilgili problemleri olabilir. Kişinin öz sevgisi anne babası tarafından zedelenmiş olabilir. Eğer özdeğer ve öz sevgi sorunlarını güçlendirmezse kurduğu ilişkilerde özgüven ve öz sevgi temalı kronik problemler, takılı kaldığı veya sürüklendiği, hayal kırıklığına uğradığı ilişkiler yaşama gibi temalar gündemini meşgul edebilir. Karmik 4.evdeki Venüs kişinin özdeğer ve öz sevgisini güçlendirmesi için psikoterapi alması Venüsyen konulardaki sorunlarını hafifletebilir.

Mars'ın 4. Evdeki Karmik Etkisi:

Karmik evlerden biri olan 4.evdeki Mars iyi bir yerleşimdeyse kişi genel olarak ailevi konularda inisiyatif kullanmak konusunda beceriklidir. Karmik 4.eve yerleşen Mars’a sahip kişinin ailesi içinde olup bitenlere seyirci kalmaz, yapılacak bir şey varsa onu yapmak için gereken çabayı gösterir. Enerjisini ebeveynleri, ailevi konular, evi için harcar. Eğer Mars karmik 4.eve yerleştiyse ve sert açılar altındaysa kişi kendini doğduğu aileye, vatana ait hissedememeye başlayabilir. Bu da ait hissedememenin vereceği birtakım huzursuzluklara eşlik eden psikolojik sorunlara ve buna bağlı olarak ait olma hissini verecek yerlere gitme isteğini artırabilir. Ancak kişi karmik 4.eveyerleşen ve sert açılar alan Mars’la aitlik ihtiyacını halledemediği müddetçe nereye giderse gitsin huzursuz, ailesiz, vatansız hissedebilir. Buna köklenme problemleri eşlik edebilir ve sık yer değiştirme, taşınma durumu söz konusu olabilir. Karmik 4. Eve yerleşen Mars nedeniyle kişinin para kazanmak ve biriktirmekle ilgili de sorunları olabilir. Karmik 4. Eve yerleşen Mars’a sahip olanların yaşamı boyunca yaralanmalara, kazalara, düşmelere, ateşli hastalıklara, kan hastalıklarına karşı dikkat etmesi gerekebilir. Ayrıca kişide bastırılmış bir öfke söz konusu olabilir. Eğer bu tip sorunları varsa bunu yine uzman bir psikolog veya psikiyatr ile konuşarak halletmesi gerekecektir. Bu nedenle Mars’ı karmik 4.eve yerleşen ve zor durumda olan Mars’a sahip olan kişilerin bu yaşam plânındaki görevlerinden biri “Aitlik duygularını” güçlendirmektir. Bunun için yapacakları en iyi şey psikoterapi almaları olacaktır. Ayrıca regresyon ve güvenilir aile dizimi uzmanından danışmanlık almaları çözümlemesi gereken konularda olumlu açılımlar yaşamasını sağlayabilir.

Jüpiter’in 4. Evdeki Karmik Etkisi:

Karmik evlerden biri olan 4.evdeki Jüpiter geniş ve köklü bir aileyi temsil eder. Kişi eğitime önem verilen bir ailede büyüyebilir. Aile bireyleri atalardan gelen gelenek ve görenekleri, aile mirasını, aile terbiyesini sürdürmeye meyilli olabilirler. Karmik 4.evdeki Jüpiter kişinin geniş bir kültürel mozaiğe sahip olabileceğini de gösterebilir. Eğer karmik 4.eve yerleşen Jüpiter sert açılar almışsa aile bağları, ailenin yaşam koşulları, ailevi ilişkiler, atalar ve geleneklerin yaşatılması konusunda aşırı abartı söz konusu olabilir. Karmik 4.eve yerleşen Jüpiter’in bulunduğu burcun gölge yanı daha fazla ön plâna çıkabilir. Kibir, büyüklenme gibi davranışlar karma yaratabilir. Eğer karmik 4.evde zarar gören bir Jüpiter söz konusuysa sahip olunan her şeyin aşırısı yaşanıyor denilebilir. Karmik 4.evde sert açılar alan, zararda bir Jüpiter varsa karaciğer, akciğer, bacak ve damar hastalıklarına, kan rahatsızlıklarına ve pankreas sorunlarına karşı dikkat edilmesi gerekebilir.

Satürn’ün 4. Evdeki Karmik Etkisi:

Karmik evlerden biri olan 4.evdeki Satürn, eğer zarar görmemişse kişinin ataları çok çalışkan, tutarlı, istikrarlı, disiplinli ve iyi yöneten insanlar olabilir. Kişi içinde hiyerarşinin olduğu köklü ve geleneksel bir aile yapısına sahip olabilir. Karmik 4.evdeki Satürn kişinin erken yaşta sorumluluk almak zorunda kalmış olabileceğini gösterebilir. Satürn’ü karmik 4.eve yerleşen birinin özellikle 0-6 yaş erken çocukluk dönemi zorlu geçmiş olabilir. Karmik 4.evdeki Satürn’le kişi aile içinde kendini yalnız, kısıtlanmış hissetmiş; kurallar çerçevesinde hareket etme olanağı bulmuş olabilir. Eğer karmik 4.evdeki Satürn sert açılar almışsa özellikle kişi kendinden büyük eril figürlerle birtakım problemler yaşıyor veya yaşamış olabilir. Karmik 4.evde sert açılar altındaki bir Satürn kronik bir rahatsızlığın işaretçisi olabilir. Ayrıca diş, cilt, kemik sağlığına da dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

Uranüs'ün 4. Evdeki Karmik Etkisi:

Karmik evlerden biri olan 4.evdeki Uranüs kişinin geçmiş atalarının farklı ve sıra dışı olduklarını gösterir. Karmik 4.eve yerleşen Uranüs kişinin geçmiş kökleri bir yere veya kişiye bağlanamamış ve kendilerini bir yere ait hissedememiş, erken yaşta kendi ailelerinden kopmuş olabilirler. Eğer Uranüs karmik 4. evdeyse kişinin ait olma ve duygusal güvence hissinde dengesiz durumlar olabilir. Karmik 4.eve yerleşen Uranüs’le kişi kendini doğup büyüdüğü evdeki o anne babaya, o eve, o aileye ait hissetmeyebilir. Dolayısıyla da kişi yaşamı boyunca gideceği yerlere de ait hissetmeyebilir. Karmik 4.eve yerleşen Uranüs burada sert açılar alıyorsa elektrikle ilgili her türlü kazaya, hız gerektiren konulara, felç ve kalp krizine karşı dikkatli olunmalıdır.

Neptün'ün 4. Evdeki Karmik Etkisi:

Karmik evlerden biri olan 4.evdeki iyi açılar almış olan Neptün, kişinin çocukken ailesinden gerekli ve yeterli sevgiyi, şefkati almış olduğunu gösterebilir. Karmik 4.eve yerleşen Neptün kişinin geçmiş kökleri, ataları ailedeki çocuğa kendilerini adeta adamış olabilirler. Çocuklara çok değer verip onlara sonsuz şefkat gösteren kişiler olmuş olabilirler. Ancak karmik 4.evde iyi durumda olmayan Neptün ailevi konular nedeniyle kişinin kendinden ödün vermiş olabileceğini gösterebilir. Kişinin atalarından bu yaşama getirdiği “Feda etme- Kurban olma”ya dair karmik bağlantıları olabilir. Neptün’ü karmik 4.eve yerleşen kişiler çocukluk yıllarında birtakım aile içi ilişkilerde hayal kırıklıkları yaşamış olabilirler. Kendini o aileye ait hissedememiş, nasıl ve ne hissetmesi gerektiğini tam olarak somutlaştıramamış olabilir. Neptün’ü karmik 4.eve yerleşen kişinin aile içinde kendi bireysel sınırlarını belirleyememek gibi bir sorunu olabilir. Böylece kişi kendinden çok başkaları için yaşama düşüncesiyle hareket etmiş veya ediyor olabilir. Neptün’ü karmik 4.eve yerleşen kişinin bu yaşamda bireysel sınırlarının farkına varması, bu sınırları iyi belirlemesi gerekir. Eğer Neptün’ünüz karmik 4.evde sert etkiler altındaysa deniz kazalarına, boğulmalara, zehirlenmelere dikkat etmenizde fayda var.

Plüton'un 4. Evdeki Karmik Etkisi:

Karmik evlerden biri olan 4.evdeki Plüton kişinin aile kökleriyle arasında birtakım travmatik olaylara dair karmik bağlantılarının olduğunu gösterebilir. Karmik 4.eve yerleşen Plüton nedeniyle kişi erken yaşlarda derin ve köklü ailevi problemler, kopuşlar veya psikolojik travmalardan geçmiş olabilir. Karmik 4.evde Plüton’a sahip kişi bu yaşamda kendi gölge yanıyla yüzleşme cesareti gösterip değişime direndiği şeyleri değiştirerek kendi ruhsal dönüşümünü sağlamalıdır. Karmik 4.evde iyi durumda olan Plüton kişinin aile köklerinin, geçmiş atalarının karizmatik, güçlü, zengin, toprak sahibi, dönüştürücü kişiler olduğunu gösteriyor olabilir. Karmik 4.evdeki Plüton kişinin karizmatik ve kontrolü elinde bulunduran bir babaya sahip olduğunu gösterebilir. Karmik 4.evdeki Plüton gizlilik enerjisini aktive edebilir. Aile içindeki her şey özeldir ve geçmişin bir sır olarak saklanması tercih edilebilir. Karmik 4. evdeki Plüton kişinin bir önceki yaşamında büyük bir travmatik olay sonucu hayatının son bulduğunu gösterebilir. Eğer Plüton sert açılar altındaysa kişinin bağırsak sağlığınıza, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara dikkat etmesinde fayda vardır. Uranyen prensipte günlük yorumlarımı okumak için @astroskylog Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Selda Meriç ***Bu yazı ilk olarak 28 Mart- 7 Nisan 2022 arasında o zamanki adı “@zamaninnabzi” olan Instagram sayfamda yayınlanmıştır.