Blog > Astrolojide Açısız Gezegen Blog Yazılarım

Astrolojide Açısız Gezegen

Astrolojide “En kötü açı açısızlıktan iyidir.” diye bir söz vardır. Çünkü açılar sayesinde gezegenler birbiriyle konuşur. Açılar sayesinde gezegenlerin birbiriyle nasıl bir enerjiyle çalıştığını anlarız. Bu sayede harita sahibi de açı yapan gezegenlerin tabiatına ve açının enerjisine göre duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, yeteneklerini ve kişiliğini ortaya koyar.

Gabriel E. Affentranger, Açısız Gezegenler (Unaspektierte Planeten) adlı kitabında açısız gezegen için: “Kural olarak açısız bir gezegen kendini açık ve göz ardı edilemeyecek bir şekilde ifade eder. Fakat bu gezegen hiçbir şekilde zayıf değildir, kötü ise hiç değildir. Ayrıca açısız bir gezegenden bir şey çıkmayacağı veya etkisinin az olacağı yanılgısına da düşmemek gerekir. Zira çoğu kez tersi söz konusudur. Söylenecek şey sadece bu gezegenin etkisini kendine özgü bir tarzda gösterdiğidir.” ifadesinde bulunur.

Astrolojide açısız gezegen, harita sahibinin o gezegenin doğasını sessizce, belli etmeden kendi içinde tutması gibidir. Açısız gezegenin kişinin içinde hapsolduğu enerjisi ve doğası ancak gökyüzündeki bir transit gezegenin açısız gezegene açı kurduğu zamanlarda ortaya çıkabilir. Doğum haritasındaki açısız gezegen haritadaki hiçbir gezegeni etkilemez ve hiçbir gezegenden etki almaz. Tek başınadır. Eğer açısız gezegen asaletli bir konumdaysa vaadini gerçekleştirebilir.

Gabriel E. Affentranger, Açısız Gezegenler (Unaspektierte Planeten) adlı kitabında açısız bir gezegenin genel karakteriyle ilgili şunları söyler: “Açısız bir gezegenin en temel özelliği, gerçek doğasını açılı bir gezegene göre daha iyi koruyabilmesi ve sürdürebilmesidir. Açı yapmayan bir gezegenin oldukça yoğun ve belirgin şekilde ifade bulduğu görülür, çünkü bu gezegenin enerjisi diğer burçlardaki gezegenlerle başka renklere bürünmemiştir.”

Doğum haritasındaki açısız gezegenin kişiye verdiği özellikler kişi tarafından kendine özgü bir tarzla ortaya çıkıyor olabilir. Herhangi bir transit gezegen bu gezegene açı kurduğunda da kişi belki de alışık olduğu açısız gezegenin doğasını kendi kendine yaşama enerjisinden bir süreliğine çıkabilir.

Gabriel E. Affentranger, Açısız Gezegenler (Unaspektierte Planeten) adlı kitabında açısız gezegenin kişiye verdiği etkiden şöyle bahseder: “(…) maalesef kişi kendi içinde bu gezegenin kapasitesini kolayca idrak edemez. Sürekli onunla meşgul olunduğu için bu gezegen vurgu kazanır. Bu vurgu gezegenin ifade kabiliyetini de artırabilir, fakat bir şekilde bu gezegen hep biraz erişilmez kalır ve zor idare edilir. Kişi hayatında bu gezegenle ilgili çok şey yaşar, fakat ona hâkim değildir, bir şekilde hep gafil avlandığını hisseder; yani bu gezegenin etkisini önceden kestirmek zordur. (…) Normal olarak açısız bir gezegende istikrar eksikliği görülür, bu gezegen tek tük ve kararsız bir etki yaratır. Bu gezegenin etkisi çoğunlukla kendi bulunduğu özel evin alanına yoğunlaşmıştır. (…)”

Transit bir gezegenin açısız gezegene açı kurduğu zamanlarda kişi nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda ne yapacağını bilemeyebilir. İkinci bir olasılık da transit gezegen açısız gezegene açı kurduğu zaman kişi o gezegenin doğasını olduğu gibi ortaya çıkarma fırsatı da bulmuş olabilir.

Astrolojide açı, gezegenlerin enerjisinin birbiriyle harmanlanması gibi bir durumdur. Örneğin asaletli olan gezegen asaletsiz olan gezegene hükmedebilir yani asaletli olan gezegenin dediği olur. Sert açılarda ise gezegenler birbirini kısıtlar, zorlar, engeller, dağıtır. Bu perspektiften bakıldığında açısız gezegen hiçbir gezegen tarafından baskılanmaz, kısıtlanmaz, stres altına girmez veya dağılmaz. Yani açısız gezegen sahip olmuş olduğu tüm özellikleri kendi bünyesinde koruyarak haritada öylece durmaktadır. Açısız gezegen bu özelliğiyle kişiye şahsına münhasır bir enerji de verebilir.

Eğer sizlerin de doğum haritasında açısız bir gezegeni varsa o gezegenin ne anlama geldiğini anlamalı, o gezegenin bulunduğu burcun doğasını anlamalı, sonra da bu açısızlığın size ne gibi özellikler kattığını, hayatın içinde sizi nasıl var ettiğini, sizi nasıl biri yaptığını, hangi konularda zorladığını hangi konularda daha rahat davranmanızı sağladığını, hangi konularda sizi diğer insanlardan daha farklı biri yaptığını düşünmeye başlamalısınız. Ancak ve ancak kendinizden yola çıkarak açısız bir gezegeninin nasıl çalıştığına dair net bir fikriniz olabilir.

Doğum Haritasında Açısız Güneş

 • Doğum haritasında açısız Güneş’i olan kişi kendini bu dünyada başına kalmış gibi hissedebilir.
 • Doğum haritasında açısız Güneş’i olan kişinin babasıyla irtibatı olmayabilir. Açısız Güneş’i olan kişi babasız büyümüş veya babasından uzakta yaşamış olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Güneş’i olan kişi için bir diğer olasılık Güneş’in temsil ettiği konularda parlamak, kimlik oluşturmak ve yönetmek çok fazla ön plana çıkabilir.
 • Doğum haritasında açısız Güneş’i olan kişinin egosunu güçlendirecek, onu cesaretlendirecek, onaylayacak etkiler dışarıdan gelmeyecektir; tüm bunları kişi kendisi yapacaktır, kişi kendi kendini motive edecektir.
 • Doğum haritasında açısız Güneş’e sahip olan kişi şahsına münhasır bir kişilik olabilir. Hatta o kadar ki kendini özel biri gibi bile görebilir. Kendinin diğer insanlardan farklı olduğunu düşünebilir. Bu anlayış aşırıya kaçtığında kişi Güneş’in temsil ettiği egoyu fazlasıyla ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla bu, kişiyi egoist bir tavır ile hareket eden bir birey haline gelebilir.
 • Doğum haritasında açısız Güneş’i olan kişi için söylenebilecek bir diğer olasılıksa kişilik olarak, birey olarak kendini tam anlamıyla diğer insanlara gösteremediğini ve bu nedenle kişiliğinin zayıf olduğunu düşünmesi olabilir. Açısız Güneş’i olan kişi kendine güvenmediği için kendini ortaya koyması gerektiği durumlarda geri çekilebilir. Bu da kendisini gerçekleştirme noktasında ona zaman kaybettirebilir. Açısız Güneş’i olan kişi özgüven sorunları yaşayabilir.

Doğum Haritasında Açısız Ay

 • Doğum haritasında açısız Ay’ı olan kişi duygusal bağlar kurmamayı seçebilir. Huzursuz, yalnız ve bir yere ait hissetmiyormuş gibi hissedebilir. Tüm bunlar kişiyi bir süre sonra güvende hissetmemeye itebilir.
 • Doğum haritasında açısız Ay’ı olan kişinin annesiyle bağları kopuk olabilir. Annesinden uzakta veya annesiz de büyümüş olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Ay’ı olan kişinin kendine özgü bir aidiyet duygusu olabilir. Açısız Ay’ı olan kişi aidiyet duygusuna aşırı şekilde odaklı olabilir. Kişi için bir kişiye, bir aileye, bir yere ait olmak büyük bir ihtiyaç olabilir ve hayati önem taşıyabilir. Aidiyet duygusuna bu açıdan bakan kişi ailesine, aile köklerine, atalarına, vatanına diğer insanlardan çok daha farklı ve güçlü bir bağ ile bağlanabilir.
 • Doğum haritasında açısız Ay’ı olan kişi için söylenecek diğer olasılıksa, kişi kendini hiçbir yere ait değilmiş gibi hissedebilir. Dünyanın neresine giderse gitsin kendini ait hissettirecek herhangi bir yer, herhangi bir kişi, herhangi bir şey bulamayacakmış gibi hissedebilir. Ait hissetme duygusunu ve ihtiyacını o kadar yokmuş gibi hissedebilir ki bunu oluşturmak için aşırı çaba gösterebilir.
 • Doğum haritasında açısız Ay’ı olan kişi kimi zaman duygularını doğru ifade edemediğini bile düşünebilir. Kimi zamansa kimsenin onun duygularını tam olarak anlayamadığını düşünürken kendini bulabilir.
 • Doğum haritasında açısız Ay’ı olan kişinin ait hissetme, duygusal bağlar kurma, güvende hissetme gibi temaları geliştirmesi için transit gezegenin açısız Ay’ı tetiklemesi gerekecektir.

Doğum Haritasında Açısız Merkür

 • Doğum haritasında açısız Merkür’ü olan kişi çok zeki, aklını iyi kullanma potansiyeline sahip biri olabilir. Ancak bu aklı hayatın hangi alanlarında pratik ve verimli bir şekilde kullanacağını zaman zaman bilemeyebilir.
 • Doğum haritasında açısız Merkür’ü olan kişi kendini tek bir şeye odaklayabilir. Sürekli o perspektif üzerinden düşünmeye, muhakeme yapmaya çalışabilir. Bu anlamda dağılma ama farklı perspektiflerden bakıp düşünmeyi öğrenmesi için transit bir gezegenin Merkür’e tetiklememesi gerekecektir.
 • Doğum haritasında açısız Merkür’ü olan kişi Açısız Merkür’e sahip olan insanlar entelektüel kimlikleri ile ön plana çıkabilirler. Bu kişiler hayatlarının genelinde kendilerini ifade edemediklerini, anlaşılamadıklarını bile düşünebilirler.
 • Transit gezegenlerin açısız Merkür’le açı kurduğu zamanlarda bu kişiler kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı bulabilirler.

Doğum Haritasında Açısız Venüs

 • Doğum haritasında açısız Venüs’ü olan kişiler sosyallik, aşk, para, keyif eğlence, tercihler, değerlerle ilgili konularda dünyada kendi başlarına kalmış gibi hissedebilirler.
 • Doğum haritasında açısız Venüs’ü olan kişiler sosyalleşmek yerine tek başına vakit geçirmeyi tercih edebilirler.
 • Doğum haritasında açısız Venüs’ü olan kişiler derin duygusal bağlar kurmak onları korkutabilir. Bu nedenle duygusal ilişkiler kurmak konusunda zorluklar yaşayabilirler.
 • Doğum haritasında açısız Venüs’ü olan kişiler bir insanı nasıl seveceklerini, bir insana nasıl değer vereceklerini karşı tarafa hissettirmek konusunda yönsüz hissedebilirler. Sevgilerini ve değer verdiklerini göstermek için kendilerine özgü bir tarzları da olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Venüs’ü olan kişiler kendilerine göre, tek taraflı bir sevgi ve değer anlayışına sahip olabilirler. Sevgilerini göstermek konusunda zorlanabilirler. Yalnızca Venüs’ün bulunduğu, yönettiği ve yüceldiği ev konularına odaklanmayı seçebilirler.
 • Doğum haritasında açısız Venüs’ü olan kişilerin duygularını daha rahat açmaları, farklı değer anlayışlarını öğrenmeleri, başkalarının da farklı beğeni ve tercihlerinin olabileceğini fark etmeleri için transit bir gezegenin Venüslerini tetiklemesi gerekecektir.

Doğum Haritasında Açısız Mars

 • Doğum haritasında açısız Mars’ı olan kişi yüksek bir enerji potansiyeline sahiptir. Bu enerjiyi Mars’ın bulunduğu ve yönettiği ev konularında harcamaya odaklı olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Mars’ı olan kişi sahip olduğu enerjiyi tek bir alana kanalize edebilir.
 • Doğum haritasında açısız Mars’ı olan kişi Mars’ın savaşma, agresiflik, savunma, rekabet gibi özellikleri herhangi bir gezegenden açı olmadığı için kontrolsüz bir şekilde de ortaya çıkıyor olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Mars’ı olan kişi enerjisini nasıl kontrol edebileceğini kişi bilemeyebilir.
 • Doğum haritasında açısız Mars’ı olan kişi kendini nasıl motive edebileceğini de bilemiyor olabilir. Mars’ın kontrollü, iradeli, objektif, yapıcı hareket edebilmesi için özellikle transit Satürn’ün Jüpiter’in açısız Mars’a açı kurmasına ihtiyacı vardır.

Doğum Haritasında Açısını Jüpiter

 • Doğum haritasında açısız Jüpiter’i olan kişi Jüpiter’in temsil ettiği din, inançlar, yaşam felsefesi, kendini geliştirme gibi konularda hiçbir şeye bağlı olmadığını hissedebilir.
 • Doğum haritasında açısız Jüpiter’i olan kişi yeryüzünde var olan inançlara, değer yargılarına, yaşam felsefelerine, mahalle baskısına (Yetiştiği kültürün özelliklerine) vb. çok fazla aldırmayabilir.
 • Doğum haritasında açısız Jüpiter’i olan kişi tek yönlü bir bakış açısına sahip olabilir. Kimseye aldırmadan, toplumun değer yargılarına uyup uymadığına aldırmadan kendi bildiği gibi hayatını yaşamak isteyebilir.
 • Doğum haritasında açısız Jüpiter’i olan kişiler Jüpiter’in doğasındaki fırsat yaratma, genişleme ve büyüme özelliklerini ne zaman ve nasıl kullanmaları gerektiğini bilemeyebilirler.
 • Doğum haritasında açısız Jüpiter’i olan kişiler karşılarına çıkan fırsatların fırsat olduğunu da fark edemeyebilirler. Bir yandan da fırsat yaratmak için aşırı efor sarf edebilirler.
 • Doğum haritasında açısız Jüpiter’i olan kişinin hayatın farklılıklarını fark etmesi, farklı perspektiflerden bakabilmeyi öğrenmesi için transit bir gezegenin açısız Jüpiter’i tetiklemesi (Jüpiter’le açı kurması) gerekecektir.

Doğum Haritasında Açısız Satürn

 • Doğum haritasında açısız Satürn’ü olan kişiler sorumlulukları konusunda kendilerini geliştirememiş olabilirler. Vurdum duymaz bir tavır sergileyebilirler. Bu kişiler kişisel sınırlarını belirlemekte zorlanabilir. Dolayısıyla bu kişilerin hayattaki en büyük çabalardan biri kişisel sınırlarını oluşturmak olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Satürn’ü olan kişilerin kendine özgü yalnızca belirledikleri alana odaklı prensipleri, kuralları ve disiplin anlayışları da olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Satürn’e sahip olan kişiler Satürn’ün temsil ettiği disiplin, kurallar, zaman yönetimi gibi konularda tecrübesiz olabilirler.
 • Doğum haritasında açısız Satürn’e sahip olan kişiler Satürn’ün bulunduğu, yönettiği ve yüceldiği ev konularında disiplini ve kontrolü sağlarken belki hayatın diğer temalarını es geçiyor olabilirler.
 • Doğum haritasında açısız Satürn’e sahip olan kişiler kendilerinden yaşça büyük kişilerin yönlendirmesine açık olabilir veya onlar ne derse onu yapabilirler.
 • Doğum haritasında açısız Satürn’e sahip olan kişilerin sorumluluklarının bilincinde olmayı, uzun vadeli plânlar yapmayı ve başladıkları işleri tamamlamak için gerekli disiplini, sabrı göstermesi gerektiğini, zamanını iyi kullanması gerektiğini öğrenmesi için transit bir gezegenin Satürn’ünü tetiklemesi gerekecektir.

Doğum Haritasında Açısız Uranüs

 • Doğum haritasında açısız Uranüs’ü olan kişiler içsel olarak yüksek bir enerjiye sahip olabilir. Bu enerjiyi yüksek gerilim enerjisi gibi düşünebiliriz. Aniden kendi kendine sinirlenen biri olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Uranüs’ü olan kişiler ilhamlarla dolu bir ruha sahip olabilirler. Ancak bu enerjiyi benliklerini ortaya koyabilmek için kullanmak konusunda zorluk çekebilirler.
 • Doğum haritasında açısız Uranüs’ü olan kişilerin özgün ve sıra dışıolan taraflarını ortaya çıkarmaları için transit bir gezegenin Uranüs’ü tetiklememesi gerekecektir.

Doğum Haritasında Açısız Neptün

 • Doğum haritasında açısız Neptün’ü olan kişilerin kendine özgü bir yaratıcılığa sahip olabilir. Bu kişilerin yaratıcılığa, sanatsal konulara, dini ve mistik konulara yatkınlıkları diğer insanlardan daha fazla olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Neptün’ü olan kişi iç dünyasına çekilebilir ve iç dünyasında hayaller kurabilir. Son derece yaratıcı bir iç dünyaya sahip olan bu kişiler zengin ve sınırsız bir hayal dünyasına sahip olabilir.
 • Doğum haritasında açısız Neptün’ü olan kişinin içindeki yüksek yaratıcılığın, hayal gücünün, içindeki mistik ruhun ortaya çıkması için transit bir gezegenin Neptün’ü tetiklemesi gerekecektir.

Doğum Haritasında Açısız Plüton

 • Doğum haritasında açısız Plüton’u olan kişiler derinlerde saklı bir güce sahip olabilirler. Bir şeyleri değiştirmek veya dönüştürmek gerektiğinde sahip oldukları içsel gücü ortaya çıkarmak için transit bir gezegenin Plüton’u tetiklemesi gerekecektir.


BÜTÜN’e Faydalı OL’ması Dileğiyle…
İyi çalışmalar,
Selda Meriç