Astrolojik Danışmanlık Seçenekleri Danışmanlıklar

Merhaba, verdiğim danışmanlıklar hakkında tüm ayrıntılar aşağıda yer almaktadır. Almak istediğiniz danışmanlık ile ilgli tüm sorularınızı e-mail mail adresine veya instagram Instagram hesabına DM üzerinden bana yazabilirisniz.

Doğum Haritası Danışmanlığı

Bu danışmanlıkta doğum haritanız Uranyen & Klasik-Modern Astroloji bakış açısıyla incelenmektedir.
Bu danışmanlıkta;
 • Element ve nitelik dağılımına göre danışanın dengelemesi gereken özellikleri.
 • Doğum öncesi güneş tutulmasının danışanın hayatına etkileri.
 • Bu yaşam plânında danışanın gitmesi gereken yol.
 • Ay fazının danışanın hayatına etkileri.
 • Doğum haritasındaki gezegen ve açı kombinasyonlarının danışanda ortaya çıkardığı zayıf ve güçlü yönler, yetenekler.
 • Gezegenlerin, Transneptünyenlerin ve asteroidlerin danışanın kendisine, fikirlerine, seçimlerine kısacası yaşamına olan etkileri.
 • Danışanınaurasını koruması için yapması faydalı olan şeyler.
 • Danışanın yaşamındaki bereketi artırması için yapması faydasına olacak şeyler incelenmektedir.
Danışmanlık yaklaşık 1.5 - 2 saat kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

Horary (Tek Soru) Danışmanlık

Tek soru danışmanlıkta akla takılan ve cevabı aranan tek bir soru sorulur ve bu sorunun cevabı verilir.
Örnek sorular:
 • Haritama göre diyete başlamak için en uygun zamanlar neler?
 • Çocuğum hangi mesleklere yatkın?
 • Beni seviyor mu?
 • Bu ilişki evliliğe gider mi?
 • Boşanacak mıyız?
 • Kuracağım ortaklık maddi manevi mutlu olmamı sağlar mı?
 • Haritama göre hangi mesleklere daha yatkınım? (Haritam hangi meslekleri destekliyor?)
 • Bu yaşam plânında tekamülüm (hayat amacım) için ne yapmalıyım ve nelere dikkat etmeliyim?
Danışmanlık yaklaşık 30 dakika kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

1 Yıllık Uranyen Öngörü Danışmanlığı

Tüm analiz Uranyen prensipte yapılmaktadır. Bilindiği üzere Klâsik ve Modern Astrolojide 360’lık haritadaki gezegenler baz alınarak öngörü yapılmaktadır. Uranyen Astrolojide ise 90’lık kadran baz alınarak gezegenler, Transneptünyenler ve asteroidler hesaba katılarak daha geniş kapsamlı ve detaylı yorum yapılabilmektedir.
 • Bu danışmanlıkta danışanın yeni yaşına girdiği yıldan bir sonraki yeni yaşına gireceği güne dek olan 1(Bir) yıl içinde hangi temalarla meşgul olacağı ilgili yılın Solar Return (Güneş Dönüş), Progress ve Solar Arc haritalarından tespit edilir, bu temaları daha çok yılın hangi günlerinde aktif olarak yaşayabileceği belirlenir.
 • İlgili yılda danışanı etkileyecek transit gezegenlerin etki tarihleri ve danışanın yaşamına neler getirebileceği değerlendirilir.
 • Yıl içindeki Ay ve Güneş Tutulmalarının danışanın hangi hayat alanında olacağı ve danışanın yaşamına hangi konuları getireceğinden bahsedilir.
 • Yıl içindeki gezegen retro tarihleri ve bu süreçte neler yapılması veya yapılmaması gerektiğinden bahsedilir.
Danışmanlık yaklaşık 2.5 - 3 saat kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

6 Aylık Uranyen Öngörü Danışmanlığı

Tüm analiz Uranyen prensipte yapılmaktadır. Bilindiği üzere Klâsik ve Modern Astrolojide 360’lık haritadaki gezegenler baz alınarak öngörü yapılmaktadır. Uranyen Astrolojide ise 90’lık kadran baz alınarak gezegenler, Transneptünyenler ve asteroidler hesaba katılarak daha geniş kapsamlı ve detaylı yorum yapılabilmektedir.
 • Bu danışmanlıkta 6 (Altı) ay içinde kişinin hangi temalarla meşgul olacağı Solar Return (Güneş Dönüş), Progress ve Solar Arc haritalarından tespit edilir, bu temaları daha çok 6 (altı) ay içinde hangi günlerinde aktif olarak yaşayabileceği belirlenir.
 • Altı Ay tek tek yorumlanır. Ay içinde kişinin hangi günler neler yaşama olasılığı olduğu incelenir.
Danışmanlık yaklaşık 2 saat kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

1 Aylık Uranyen Öngörü Danışmanlığı

Bir ay boyunca danışanın hangi transit gezegenler vasıtasıyla yaşamına ne gibi temaların girebileceği, bir ay içindeki yeni ay ve dolunayın danışana hangi hayat alanında etki edeceği, transneptünyen, asteroid ve orta noktaların danışanın günlük yaşamına neler getirebileceği gün verilerek incelenir.
Danışmanlık yaklaşık 1 -1.5 saat kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

Rektifikasyon Danışmanlığı (Doğum Saatini Netleştirme)

Rektifikasyon Danışmanlığı doğduğu saati net olarak bilmeyenlerin başvuracağı danışmanlıktır.
 • Bu danışmanlık danışanın hayatındaki belirgin olayların (Evlilik, nişan, boşanma, mezuniyet, başarılar, ödüller, iş başı yapma, doğum, kürtaj, düşük, askerlik, emeklilik, ameliyat, kaza vb.) ışığında Uranyen prensipte Transneptünyenler ve Asteroidlerle 90’lık kadranda yapılan teknik bir çalışmadır.
 • Bu teknik çalışma sonunda danışanın doğduğu saat ve dakika bulunur.

Doğum saatinin belirlenmesi yaklaşık bir iki gün sürmektedir.

Kariyer Alanı Danışmanlığı

İş hayatındaki gelişmeleri incelemeye yönelik bir danışmanlıktır. Danışanın kariyer ve iş hayatında nasıl bir yıl yaşayacağı, bir yıl içinde terfi, iş değişikliği vb. gibi bir durumun olup olmadığı, kariyer yaşamında bir yıl içinde yaşanacak krizlerin, kolaylıkların veya ilerlemelerin olabileceği tarih aralıkları tespit edilir.
Danışmanlık yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

İlişki Alanı Danışmanlığı

İlişkiler üzerine odaklanılan bir danışmanlıktır. Danışanın doğum haritasındaki ilişki yaşama şekli, sevgi alma verme biçimi, ihtiyaçları incelenir. Uzun süreli ilişkiler kuramıyorsa, yanılma ve aldatılma gibi hikayeleri varsa bunların nedenleri bulunur. Danışanın ilişkilerinde dikkat etmesi gereken şeyler söylenir. Gökyüzü potansiyellerine bakılarak ciddi bir ilişki yaşayabilme olasılığının olduğu tarih aralıkları tespit edilir.
Danışmanlık yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

Sinastri (İlişki Uyumu) Danışmanlığı

Sinastri danışmanlığında her iki partnerin doğum haritasındaki ilişki potansiyelleri, ilişkilere nasıl baktıkları, nasıl sevip neye değer verdikleri incelenir.
Her iki partnerin birbirini destekleyeceği, birbirini geliştirecekleri ve birbirini zorlayacakları, kriz çıkaracakları göstergeler ve konular belirlenir. Böylece hangi konularda anlaşabilecekleri hangi konularda anlaşamayacakları ortaya çıkarılır.
Uranyen göstergelerle de incelenerek (Asteroidler, Transneptünyenler, Orta noktalar) ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği tespit edilir.
Danışmanlık yaklaşık 2 saat kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

İkamet Astrolojisi Danışmanlığı

Hangi ülkede veya şehirde yaşarsam yaşamım daha rahat, kazançlarım daha bereketli olur? Hangi ülke veya şehir akademik kariyer yapmam ve başarılı olmam için daha uygun? gibi soruların cevaplandığı danışmanlık türüdür.
 • Bu danışmanlıkta danışanın yaşamayı düşündüğü ülke ve şehir üzerinden geçen gezegen, Transneptünyen, orta nokta ve asteroid hatları incelenir.
 • O ülke ve şehrin danışana rahat, konforlu, ait hissedebileceği, başarılı, kazançlı olabileceği bir yaşam sunup sunmayacağı değerlendirilir.
Danışmanlık yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.

Sorunlu Gezegeni ve/veya Sorunlu Konuyu İyileştirme Danışmanlığı

Bu danışmanlıkta danışanın yaşamında şikâyetçi olduğu konu özelindeki gezegen ve ev tespit edilir. Bu gezegen ve/veya evin enerjisinin yükseltilmesi için harita sahibine uygun gökyüzü konumuna göre başlayacağı, hesaplanan saatlerde zikredeceği 21 günlük Esma çalışması verilir.
 • Bu çalışma her ay uygun gökyüzü konumuna bakılarak yeniden belirlenen gün ve hesaplanan saatlere göre en az 6 (Altı) ay kadar devam eder.

Seçim (Election) Astroloji Danışmanlığı

Her birimiz hayatımıza önemli bir yön vermek, kendimizle ilgili önemli bir kararı uygulamak üzereyken bunun en doğru zamanda olmasını arzu ederiz. Hayata yön verecek konularda en doğu zamanı belirlemek için Seçim (Election) Astrolojisinden yararlanılır.
Seçimsel (Election) astrolojide danışmanlık alabileceğiniz konular:
 • Nikah günü belirleme.
 • Döllenme, hamilelik, gebe kalma tarihi belirleme.
 • İş yeri açma tarihi belirleme.
 • Hayvan sahiplenme tarihi belirleme.
 • İnşaata, tadilata başlama tarihi belirleme.
 • Taşınma tarihi belirleme.
 • İlaç içmeye başlama tarihi belirleme.
 • Ameliyat, estetik operasyon tarihi belirleme.
 • Saç kestirmek için tarih belirleme.
 • Parti, organizasyon yapmak için tarih belirleme.
 • Seyahat için tarih belirleme.
 • Reklam vermek, duyuru yapmak için tarih belirleme.
 • Yardım istemek için tarih belirleme.
 • Vasiyet hazırlamak için tarih belirleme.
 • Alım-satım işleri için tarih belirleme.
 • Borç alma veya borç vermek, ödünç almak için tarih belirleme.
Danışmanlık yaklaşık 45 dakika kadar sürmektedir.
Görüşme telefonda (Görüntüsüz) yapılmaktadır ve ses kaydı danışmanlık sonrası danışanın mailine gönderilmektedir.