Blog > KARMA'DA 8. EV VE 8. EVE YERLEŞEN GEZEGENLERİN KARMİK ETKİLERİ Blog Yazılarım

KARMA'DA 8. EV VE 8. EVE YERLEŞEN GEZEGENLERİN KARMİK ETKİLERİ

Karma Astrolojide 4., 8. ve 12. Evler karmik evler olarak kabul edilir. Bu yazıda 8.evin karmik anlamı ve 8.eve yerleşen gezegenlerin karmik etkilerinden bahsedilecektir. Karmik 8. ev tıpkı karmik 4.ev gibi mahremiyeti ifade eder. Ancak buradaki mahremiyet yalnız kalmakla ilgili değil “Güçlü Olmak”la ilgilidir. Karmik 8.ev bireyin hem gizlilik ihtiyacının yüksek olmasını hem de dış dünya üzerinde güçlü bir etki bırakmak istemesini sembolize eder. Karmik 8. Ev ve bu ve yerleşen gezegen(lerin)in enerjisi yanlış kullanılırsa güç takıntısı ortaya çıkabilir. Kişi sırf güçlü olmak, kontrolü elinde tutmak için karanlık yolları seçebilir. Dönüşüm konularının hâkim olduğu Karmik 8. evdekaranlıkla yüzleşerek yani kendi gölgemizle yüzleşerek aydınlığa çıkmamız söz konusudur. Aydınlığa çıkmanın yolu karanlığa yani zayıf yönlerimize bakmaktan geçer. Bu gölgeden çıkışın bir yolu da okültizm olabilir. Karma açısından 8.ev psişik atıklarla ilgilidir. Ruhumuzun atıkları buradadır. Karmik 8.ev ruhsal dışkıların evidir. Aynı zamanda 8.ev kanalizasyonları da simgeler. Örneğin karmik 8.evden Plüton transiti alıyorsanız, uzunca bir süre evinizde kanalizasyon sorunları yaşayabilirsiniz.
8. Evde Gezegeni Olan Ünlü İsimler:
 • Adolf Hitler’in Neptün ve Plüton’u,
 • Franklin D. Roosevelt’in Satürn’ü, Neptün’ü,
 • Joseph McCarthy’in Güneş’i,
 • Abraham Lincoln’ün Güney Ay düğümü ve Mars’ı,
 • Martin Luther King’in Satürn’ü,
 • Robert Kennedy’in Merkür’ü,
 • John Fitzgerald Kennedy’in Mars’ı, Merkür’ü, Jüpiter’i ve Güneş’i,
 • Anthony Hopkins’in Neptün’ü,
 • Colin Farrell’in Mars’ı,
 • Leonardo da Vinci’nin Plüton ve Uranüs’ü.

Güneş’in 8. Evdeki Karmik Etkileri

Karmik evlerden biri olan 8.eve Güneş’i yerleşmiş olan bu ruh, geçmiş hayattan büyük günahlar getirmiş olabilir. Karmik 8.evde Güneş’i olan kişi burada kendi içindeki aşağılık kompleksi ile yüzleşmelidir. Ayrıca babası tarafından gelen günahları burada ödüyor olabilir. Kişinin baba ile ilgili problemleri olabilir. Karmik 8.ev gölge yönümüz ile yüzleştiğimiz alandır. Karmik 8.eve yerleşen Güneş, egoyu temsil ettiği için kişi egosuna yenik düştüğü özelliklerinin farkına varmalı ve onları nasıl dengeleyebileceğini düşünmelidir. Karmik 8.evdeki Güneş nedeniyle kişinin bu yaşamdaki krizleri nasıl yönettiğine, krizleri yönetirken güç savaşlarına girip girmediğine bakması gerekir. Karmik 8.evdeki Güneş’e sahip kişi bu yaşamında egosunu aşarak duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmeyi öğrenmelidir. Aksi halde kalp problemi yaşayabilir. Kişi karmik 8.evdeki Güneş’ini iyi kullanmıyorsa kişinin kalp problemlerine bağlı olarak yaşamını noktalayabileceği söylenebilir.
8. Evde Güneş’i Olan Ünlü İsimler:
 • Coco Chanel
 • Galileo
 • Koby Clemens
 • Bobby Fischer
 • John Fitzgerald Kennedy

Ay’ın 8. Evdeki Karmik Etkileri

Eğer karmik evlerden biri olan 8.evde kişinin Ay’ı bulunuyorsa, Ay 8.evde rahat durumdaysa kişi duygusal derinliği olan biri olabilir. 8.evdeki Ay sayesinde kişinin kendi gölgesiyle yüzleşebilme becerisi olabilir. Kendi içsel dönüşümünü gerçekleştirme becerisi olabilir. Karmik 8.eveyerleşen Ay büyük bir derinlik arayan bir ruha işaret edebilir. Bu ruh (Kişi), psişik yeteneklere de sahip olabilir. Okültizm ile ilgilenebilir. Eğer kişinin karmik evlerden biri olan 8.evde zarar gören bir Ay’ı varsa annesiyle olan ilişkisi problemli olabilir. 8.evdeki Ay, kişinin geçmiş yaşamlarından bu hayata anne ve anneliğe dair günahlarını getirmiş olabileceğini işaret ediyor olabilir. 8.evdeki Ay nedeniyle kişinin annesiyle, anne olmaya ve evlenip çocuk sahibi olmaya dair bilinçaltı travmaları olabilir. Ayrıca karmik 8.evdeki Ay kişinin annesini erken yaşta kaybetmiş olabileceğini de işaret ediyor olabilir. Bu kişinin kendi bilinç dışıyla duygusal beslenme ve ait olmayla ilgili travmalarını çözümlemesi gereklidir. Karmik 8.evde Ay’ı zarar gören kişilerin mide, rahim, hormonlar ve memeyle ilgili sağlık problemlerine dikkat etmeleri gerekebilir.
Ay’ı 8. Evde Olan Ünlü İsimler:
 • Claudia Schiffer
 • Marc Isaac-Williams
 • O. J. Simpson
 • Bill Clinton

Merkür’ün 8. Evdeki Karmik Etkileri

Karmik evlerden biri olan 8.evde iyi durumda olan Merkür, kişinin kendi gölgesiyle rahatça yüzleşebilmesini sağlar. Kişi kendi karanlık yönlerinin bilincine vararak onları nasıl çözümleyeceğini bulabilir. Karmik ev olan 8. Eve yerleşen Merkür sayesinde kişi okültizm, metafizik, psikiyatri ve gizemli olan her şeye dair merak duyarak bilinmeyene yönelik gerçekleri açığa çıkarmak isteyebilir. Kişi, evrenin gizemini çözmeye çalışan biri olabilir. İçe dönük ve güçlü sezgilere sahip olabilir. Eğer karmik 8.evdeki Merkür zarar görüyorsa kişinin yüzleşmesi gereken konular şekilcilik, takıntılar, negatif düşünce kalıpları, kin ve intikamdır. 8. Eve yerleşen Merkür nedeniyle bu kişiler aynı zamanda ortaklaşa kazançları, miras, vergi, sigorta, kredi gibi konuları doğru yönetmeyi öğrenmelidir. Finansal okur yazarlığını artırmaları faydalarına olacaktır. Karmik 8.evdeki Merkür’e sahip olan kişi ağzından çıkacak sözlere, kendini nasıl ifade ettiğine çok dikkat etmelidir. Karmik 8.evdeki Merkür’e sahip olan kişinin kendi günahlarının bedelini çocuklarına aktarma ihtimali olabilir.
8. Evde Merkür’ü Olan Ünlü İsimler:
 • Galileo
 • Al Gore
 • Coco Chanel
 • Otto von Bismarck
 • Saddam Hüseyin
 • Dustin Hofman
 • Emma Watson
 • Sean Connery
 • Gelnn Close
 • Ireland Baldwin
 • Paul Williams
 • Dakota Johnson
 • John Fitzgerald Kennedy
 • Robert Kennedy
 • Ted Kennedy

Venüs’ün 8. Evdeki Karmik Etkileri

Karmik evlerden biri olan 8.evde rahat eden bir Venüs’e sahip kişi bu yaşamında şanslı ve uzun bir hayata sahip olabilir. Kişi bu yaşamında miraslardan, ortak yatırımlardan, eşinin kazançlarından yana şanslı olabilir. Karmik 8.evde zarar gören bir Venüs’e sahip olan kişi aşk, sevgi, cinsellikle ilgili günahları bu yaşama getirmiş olabilir. 8.eve yerleşen Venüs’e sahip kişi dikkat etmezse kendisi aşk, sevgi, cinsellikle ilgili konularda mağdur duruma düşebilir. İlişkisinde köle-efendi modeli ortaya çıkabilir. Karmik 8.evde zarar gören bir Venüs’e sahip olan kişi bu yaşamında sevgi ve değere ilişkin gölge yönlerini ortadan kaldırmalıdır. Öz sevgi problemleri ile yüzleşmelidir. Kendini nasıl sevmesi gerektiğini öğrenmelidir. Kişi tüm bu sevgi alışverişi içinde “Manipülasyon yapıyor muyum?” diye bakmalıdır. Ayrıca karmik 8.evde zarar gören bir Venüs’e sahip olan kişiler birilerine iyilik yaparak onları ele geçirmeye çalışıp çalışmadığına iyice bakmalıdırlar.
8. Evde Venüs’ü Olan Ünlü İsimler:
 • Galileo
 • Johannes Kepler
 • Coco Chanel
 • Paul Williams
 • Mata Hari
 • Vanessa L. Williams
 • Samuel Johnson
 • Michael de Montaigne
 • Ricky Martin
 • Eric Fromm
 • John Travolta
 • Sophia Loren
 • Sean Connery
 • Clint Eastwood
 • Mel Gibson

Mars’ın 8. Evdeki Karmik Etkileri

Karmik evlerden biri olan 8.evde rahat konuma sahip Mars’ı olan kişi gölge yönleriyle yüzleşebilir. 8. Evde iyi açılar alan Mars’ı sayesinde kişi hırslarını, içindeki öfkeyi dönüştürebilir. Duygularını kontrol altına alabilir. Ne zaman risk alıp almayacağını iyi bilen biri olabilir. Eğer kişinin Karmik ev olan 8.evde zarar gören bir Mars’ı varsa bu kişi ne zaman doğru adım atacağını bilemeyebilir. İnisiyatif almakta sıkıntılar yaşayabilir. Eşin kazançlarından, miraslardan yana şanslı olmayabilir. Kişi kazalara, yaralanmalara açık biri olabilir. Karmik ev olan 8.evde zarar gören Mars’a sahip kişinin bu yaşamda içindeki hırsı ve öfkeyi dengelemek konusunda ödevleri var demektir. Tüm duygularda olduğu gibi seks ve ş*ddet duygusunu da dengelemelidir. Karmik 8.eve yerleşen Mars’a sahip olan kişi içindeki hırsın ne boyutta olduğunu görmeli, sonra bunu nasıl dengeleyeceğini bulmalıdır. Eğer dengeleyemezse bu yaşamdan trajik bir olay/durumla ayrılabilir.
8. Evde Mars'ı Olan Ünlü İsimler:
 • Prenses Diana
 • Diana Ross
 • John Fitzgerald Kennedy
 • Abraham Lincoln
 • Auguste Rodin
 • Frank Roosevelt
 • Robin Williams
 • Brigitte Bardot
 • Glenn Close

Jüpiter’in 8. Evdeki Karmik Etkileri

Eğer bir kişinin karmik evlerden biri olan 8.evde rahat eden bir Jüpiter’i varsa bu kişi uzun bir ömre sahip olabilir. Kişi krediler, miraslar, eşin maddi gelirleri ile ilgili çok şanslı olabilir. Maddi kazanımları çok fazla olabilir. Karmik evlerden biri olan 8. Eve yerleşen Jüpiter nedeniyle kişi bu yaşamında krizler yaşayarak kendi ruhunu dönüştürme şansı yakalayabilir. 8. Eve yerleşen Jüpiter kişinin inanacağı değerleri geliştirebileceği gibi inançlarını da geliştirebilir. Kişi, derin bir şekilde metafizikle, okültizmle uğraşabilir. Kişinin 8.eve yerleşen Jüpiter’i bu evde sert açılar alıyorsa ve rahat etmediği bir burçtaysa kişinin inançlarını kötüye kullanmakla, kibir ve fanatizm ile ilgili günahları olabilir. Eğer karmik ev olan 8. Evde zarar gören bir Jüpiter varsa kişi karaciğer, pankreas veya obezite sorunlarıyla uğraşmak durumunda kalabilir.
Jüpiter’i 8. Evde Olan Ünlüler:
 • Bobby Brown
 • Tina Turner
 • Brenda Frazier
 • Albert Einstein
 • John Fitzgerald Kennedy
 • Dennis Cooper
 • Charles Dickens
 • Andre Gide
 • Benito Mussolini
 • Tina Turner
 • Tom Robinson
 • Robert Zoller
 • James Dean

Satürn’ün 8. Evdeki Karmik Etkileri

Eğer bir kişinin karmik evlerden biri olan 8.evde rahat eden bir Satürn’ü varsa kişi bu yaşamında kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kazanç sağlayabilir. Karmik ev olan 8. evde Satürn’ü olan biri, bu Dünya’ya gelirken ölüm korkusunu da beraberinde getirmiş olabilir. Karmik ev olan 8. Evdeki Satürn nedeniyle kişinin bu yaşamda yüzleşmesi gerektiği konu kontrol sahibi olmayı dengelemekle ilgilidir. Karmik ev olan 8.evdeki Satürn nedeniyle kişi kendini ruhsal anlamda dengeleyemezse ölüm anksiyetesi, damar sertlikleri gibi sorunlarla karşılaşabilir. Rahatsızlıkları uzun süren kronik rahatsızlıklar şeklinde olabilir.
Satürn’ü 8. Evde Olan Ünlüler:
 • William Lilly
 • Sigmund Freud
 • Paul Gaugin
 • Gabriel Garcia Marquez
 • William Blake
 • Salvador Dali
 • Frida Kahlo
 • Helmul Newton
 • Charles Baudelaire
 • Franklin D. Roosevelt
 • Papa Francis
 • Diana Ross
 • Brooklyn Beckham
 • Brenda Frazier
 • Koby Clemens

Uranüs’ün 8. Evdeki Karmik Etkileri

Eğer bir kişinin karmik evlerden biri olan 8.evde iyi açılar alan, yöneticisi olduğu burçta yer alan bir Uranüs’ü varsa psişik yeteneği ile bu dünyaya gelmiş demektir. Karmik 8.evde Uranüs’ü olan kişi metafizik gibi konulara yatkın olabilir. Sosyal tabuları yıkma arzusuyla dolu olabilir. Karmik 8.eve yerleşen Uranüs sayesinde kişi kendi gölge yönleriyle ilgili büyük farkındalıklar yaşayabilir. Bu kişinin eşi sıra dışı bir şekilde para kazanan biri olabilir. Ancak kişinin karmik bir ev olan 8.evinde kötü açılar almış ve zararda bir Uranüs’ü varsa yaşamında ani iniş çıkışlar, şok edici durumlarla karşılaşabilir. Kişi, değişim yaratmak isterken manipülasyon veya entrika yapmaya başvurabilir. Karmik ev olan 8.eve Uranüs yerleşen kişinin bu hayattaki görevi kendi içindeki değişimi yaratması ve kendi problemleriyle yüzleşmesidir. Bir önceki hayatında değişim yaratırken yıkım yaratmış olabilir. Bu nedenle bu yaşamında değişimi ne kadar doğru yönettiğine çok dikkat etmelidir. Karmik ev olan 8.eve yerleşen Uranüs nedeniyle kişiyi bu yaşamda ani ve şok edici bir ölüm bekliyor olabilir. Ani bir şekilde elektrik veya yıldırım çarpması, kaza veya felç sonucu yaşamdan ayrılabilir.
Uranüs’ü 8. Evde Olan Ünlüler:
 • Prenses Diana
 • Bobby Brown
 • Marilyn Monroe
 • Robin Williams
 • Oliver Stone
 • Greta Garbo
 • Paul Williams
 • Gustave Courbet
 • Leonardo da Vinci
 • Lucien Pissaro
 • Coco Chanel
 • Paul Williams

Neptün’ün 8. Evdeki Karmik Etkileri

Eğer bir kişinin karmik evlerden biri olan 8.evde iyi açılar alan, yöneticisi olduğu burçta yer alan bir Neptün’ü varsa kişi derin bir sezgisel yapıya sahip sahiptir. Karmik 8. Eve yerleşen Neptün sayesinde kişi metafiziğe ilgi duyabilir. Kişinin altıncı hissi çok kuvvetli olabilir. Kişi çok paylaşımcı ve idealist olabilir. Ancak kişinin karmik ev olan 8.evinde kötü açılar almış ve zararda bir Neptün’ü varsa maneviyatı kötüye kullanmış olabilir. Manevi duyguları sömürerek insanları hayal ve rüya alemine sürüklemiş, insanların gerçeklikten ayrılmalarına neden olmuş, onları hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Karmik ev olan 8.evinde kötü açılar alan bir Neptün kişinin paylaşılan maddi kaynaklarda gerçekleri görememesine neden olabilir. Karmik 8.eve yerleşen Neptün nedeniyle kişinin sebebi tam olarak belli olmayan bir ölüm şekli olabilir. Aşırı doz uy*şturucu, int*har, boğulma, zehirlenme, kanser gibi bir durum yaşamının sona ermesine sebep olabilir.
Neptün’ü 8. Evde Olan Ünlüler:
 • T. S. Eliot
 • Christian Dior
 • Jules Verne
 • Henry Ford
 • Adolf Hitler
 • Helmut Newton
 • David Bowie
 • Whitney Houston
 • Simon de Beauvoir
 • Jim Morrison
 • Louise Brown
 • John Hunter
 • Jim Jones

Plüton’un 8. Evdeki Karmik Etkileri

Eğer bir kişinin karmik evlerden biri olan 8.evde iyi açılar alan, yöneticisi olduğu burçta yer alan bir Plüton’u varsa hayatın sınırlarını keşfetme arzusuyla bu Dünya’ya gelmiş olabilir. Karmik 8. Eve yerleşen Plüton ölüm, metafizik, psikoloji, parapsikoloji, Astroloji gibi konulara ilgi duyabilir. Kişi neye merak duyarda o konunun en derinlerine inebilir ve bilinmeyenleri açığa çıkarabilir. Plüton, kişinin birtakım krizler deneyimleyerek ruhunu dönüştürebilir. Eğer kendi gücünü çok iyi kullanabilirse kendi gölge yönleriyle yüzleşerek muhteşem bir ruhsal uyanış yaşayabilir. Bu evde iyi durumda olan Plüton, kişinin eşinin maddi kaynaklarının da iyi olduğunu, ortaklaşa kazançları doğru yönetebildiğini gösterir. Ancak kişinin karmik 8.evinde kötü açılar almış ve zararda bir Plüton’u varsa kişi tamamen karanlığa düşmüş biri olabilir. Kişi bu yaşamda başkalarının kaynaklarını sömürmeye meyledebilir. Karmik 8. Eve yerleşen Plüton nedeniyle kişi ölümle, tehlikeli durumlarla sıkça karşılaşabilir. Komploya maruz kalarak, bağırsak problemleri yaşayarak hayata veda edebilir. Kişinin bu yaşamdaki sınavı en derin hırslarıyla yüzleşmeyi başarması gerektiğidir. Güç delisi olmaktan, paraya tapmaktan, kontrol etme dürtüsünden uzaklaşması gereklidir.
Plüton’u 8. Evde Olan Ünlü İsimler:
 • Nostradamus
 • Isaac Newton
 • Galileo
 • Alfred Witte
 • Leonardo da Vinci
 • Marlon Brando
 • Elizabeth Taylor
 • Sylvester Stallone
 • Brigitte Bardot
 • Edouard Monet
 • Frank Roosevelt
 • Eva Braun
 • Christian Dior
 • Prenses Diana
 • Christina Aguliera
 • Tom Waits
 • Stella Banderas
 • Andre Breton
 • Alexandre Dumas
 • T. S. Eliot
 • Michel de Montaigne
 • Oscarr Wilde
 • Adolf Hitler
 • Bruce Lee
Uranyen prensipte günlük yorumlarımı okumak için @astroskylog Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Selda Meriç ***Bu yazı ilk olarak 9 Mayıs- 19 Mayıs 2022 arasında o zamanki adı “@zamaninnabzi” olan Instagram sayfamda yayınlanmıştır.