Blog > 25 Mart 2024 Terazi Burcu'nda Ay Tutulması Blog Yazılarım

25 Mart 2024 Terazi Burcu'nda Ay Tutulması

25 Mart 2024, İstanbul saatine göre 10:00’da Terazi Burcu’nun 5°’sinde ay tutulması meydana gelecek.

Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burç ve Dereceler

Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeçlerin 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 26°, 27°, 28°, 29° Boğa, Akrep, Aslan, Kovaları 18°, 19°, 20°, 21°, 22° İkizler, Başak, Yay, Balıkların 11°, 12°, 13°, 14°’ sinde kişisel gezegeni ve kişisel noktası olanlar bu tutulmadan en çok etkilenecek burç ve dereceler olacak. Eğer bu burçların bahsettiğim derecelerinde gezegeniniz yoksa bu tutulmadan etkilenmeyeceksiniz demektir.

Ay Tutulmasındaki Önemli Başlıklar

 • Gizlenen yalanların aniden ortaya çıkması. Bu yalanların ortaya çıkmasıyla ilişkilerin sonlandırılması.
 • Ekonomik ve finansal koşulların darlığı. Buna bağlı olarak maddi kaygılar, iş arama, işten çıkarılma korkusu ve endişesi, gelecek kaygısı, geçim derdi.
 • İflaslar.
 • Evliliklerde gecikmeler. Evlenme akdinin ileri tarihlere atılması. Evlenememe yuva kuramama endişesi.
 • Evli olanların ailenin geçimini uzun vadede sağlamaya dair endişe duyması. Çıkış yolları bulmaya çalışması.
 • Aile içi psikolojik veya fiziksel şiddet, cinsel istismar, tehdit, baskı temaları.

Whole Signs ve Placidus’a Göre Tutulma

Image25 Mart 2024, Terazi Burcu Ay Tutulmasının Whole Signs ve Placidus Ev Sistemine Göre Görünümü
 • Yükselen yöneticisi Merkür Koç Burcu’nda. Placidus ev sistemine göre bakıldığında 12.evde kalıyor. Asalet olarak baktığımızda hiçbir asaletin olmadığı, peregrin olduğu görünüyor. Merkür’ün hem yükseleni görmemesi hem Peregrin olması hem de başka bir gezegenle de açı kurmaması tutulmanın açığa çıkaracağı durumlar karşısında insanların yapabileceği hamle yok anlamına geliyor.
 • Düşünme, çözüm bulma gezegeni olan Merkür’ün içinde bulunduğu durum gibi insanlar da bir çıkış yolu bulmak konusunda çaresiz kalabilir. Yani destek de yok, yol gösteren yok, bu durumdan çıkmak için başvurulacak kimsede yok. Genel olarak yoksunluk, yetersizlik durumu hâkim denilebilir. Bu halimiz ne? Bu halimiz ne olacak? Ne zamana kadar böyle devam edecek? Gibi birçok soru sorulmaya başlanabilir. Bazı kişiler amacını kaybetmiş gibi, amacından sapmış gibi de hissedebilir.
 • Merkür’ün Koç Burcu enerjisiyle hareket etmesi insanların karşılaştıkları sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini bulamadıklarında bir Koç Burcu gibi sinirli, gergin, asabi ve kavgacı bir iletişim dilini tercih edeceğini işaret ediyor.
 • Whole Signs ev sistemine göre bakıldığında Merkür hayaller ve umutlar evine yerleşiyor. 11.ev hayaller ve umutların gerçekleştirildiği alandır. Arkadaşlık ve dostluklar evidir. Peregrin ve açısı olan Merkür’ün 11. Evde olması insanların gerçekleştirmek istedikleri hayalleri olduğunu ancak bu hayalleri nasıl gerçekleştireceklerine dair kesin ve net bir şekilde bir yol yöntem bulamadıklarını işaret ediyor.
 • Hayaller idealler var ama onları gerçekleştirmek için uygun zemin ve koşullar yok. Bu hayal ve ideallerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dostluk ve arkadaşlıkların da herhangi bir yapabilirliği yok. Belki de bazıları arkadaşlarına veya dostlarına güveniyordur ama bu güven boşa çıkabilir. Bu nedenle hayaller var ama ortada elle tutulur ne gözle görülür somut ve gerçekçi atılmış veya atılacak ciddi bir adım yok.
 • Hayaller var ama iş onları gerçekleştirmeye geldiğinde para yok veya bazı imkansızlıklar var.

Uranüsyen ve Satürnyen Ay Tutulması

Image25 Mart 2024, Terazi Burcu Ay Tutulmasının 90'lık Kadrana Göre Görünümü
 • Ay tutulmaları büyük farkındalıklar anlamına gelir. O güne dek fark edilmeyen şeyler görünür olur. Bazı şeylerin sonucu alınmaya başlanır. Uranyen prensipte bakıldığında ay tutulmasındaki Güneş ve Ay’a baktığımızda bu tutulmanın hem Uranüsyen hem de Satürnyen bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz.
 • Tutulma ile birlikte ani ve beklenmedik bir yalan açığa çıkabilir ve şimdiye dek güven üzerine inşa edilen her şey alt üst olabilir. İlişkiler, iş ortaklıkları bitebilir. Bu yalanlar para, kredi, vergiler, sigortalar, miras, borçlar, nafaka, tazminatlar, borsa, şans oyunları, keyfi harcamalar, aşk hayatı, seyahatler gibi konularla ilgili olabilir.
 • Tüm bu konulardaki yalanlar ve gerçekler 8 Nisan 2024’te gerçekleşecek Güneş tutulmasına kadar ortaya çıkabilir.
 • Tutunmadaki Ay 5° Terazi Burcu’nda. Dekan yöneticiliği var ama yücelim yöneticiliğine sahip bir Güneş’ten karşıt alarak eziliyor. Ay, tutulma haritasında 2. Ve 3. Evleri yönetiyor. Yani insanlar keyiflerince bir yaşam sürmek, hayattan zevk almak istiyorlar ancak para yok ve yaşam koşulları altında eziliyorlar.
 • Ay ve Güneş’in kardinalindeki asteroidler tutulmayla birlikte ev, aile, yuva, eşler arasındaki durumları; tutulmaya hassas nokta oluşturan Plüton-Vulcanus-Toro’yla birlikte aile içi şiddet, cinsel ve psikolojik istismar vakalarını, aileler arasında veya eşler arasında tehdit ve baskıcı tutumları, yıldırma politikalarını tetikliyor.
 • Ayrıca ev kiraları, kiracılarla ilgili yeni düzenlemeler de gündeme gelebilir.

Ay Tutulmasındaki Admetos

 • Whole Signs ev sistemine göre Admetos 1.evde. Bu tutulma enerjisiyle daha çok engeller, kısıtlanmalar, darboğaz, yokluk hissetme, çaresiz hissetme, baskı altında hissetme, yoksun hissetme gibi duygu ve düşüncelerin ön plana çıkacağı görülüyor. Gerek aile gerek çevre ve gerekse iş yaşamındaki kısıtlayıcı ve zorlayıcı koşullar, gelecek kaygısı bu duygu ve düşüncelerin daha baskın ve ön planda ortaya çıkmasına neden olabilir.
 • Dolayısıyla karamsar ve depresif olunabilir. Geleceğe güvenle bakmak isterken hissedilen yokluk, çaresizlik, baskı, darboğaz geleceğe daha fazla umutsuzca bakmaya neden olabilir.
 • Admetos ’un bu görünümü her şeyin daha çok karanlık tarafına veya olumsuz tarafına bakmaya da neden olabilir.
 • Admetos’un yükselenin ardında olması iyi niyetli olmayan, iyi niyetle yapılmayan birtakım enerjilerin devrede olduğunu işaret ediyor. Yani birileri iyi bir şey yaptıklarını veya yapacaklarına söylerken aslında arka planda bir art niyetin, gizli bir amacın olduğu işaret ediliyor.
 • Placidus ev sistemine göre bakıldığında Admetos 12. Evde çalışıyor. 12. Astroloji de kötü ruh evidir. Bu ev planında çaresizlik, felaketler, kısıtlamalar, şansızlıklar, arka planda dönen işler, gizli düşmanlıklar, endişeler, korkular, skandallar, üzüntüler, felaketler, psikolojik sorunlar, hastaneler, hapishaneler, casuslar, suikasçılar, hırsızlar ve bizi çaresiz bırakan her şey gibi temalar yer alır. 12.ev, 7. Evin de 6. evi olduğu için eşin rahatsızlıklarını, eşin çalışma yaşamını, 5.evin de 8. evi olduğu için çocukların vefatı gibi temaları içinde barındırır.
 • Admetos’un 12. Ev planında çalışması gizli amaçları olanları, bir şey yapıyorsa yaptığı şeyin arka planında gerçek niyetini gizleyerek bir şeyler yapanların olduğunu işaret ediyor. Dolayısıyla tutulma enerjisi ile birlikte kandırma -kandırılma temaları aktifleşiyor.
 • Ev aksları planında bakılacak olursa Admetos 12-6 aksında çalışıyor. Bu akstaki 6.ev hizmet sektörü, üretim, sağlık, sağlık çalışanları, hastalıklar, esnaf, çalışanlar, işçiler, çiftçiler, ev hayvanlarını (dördüncü evin üçüncü evi olduğu için) hala ve amcaları, (11.evin 8.evi olduğu için) arkadaş ve dostların vefatını ifade eder.
 • Dolayısıyla 12-6 ev akslarındaki konular hayattaki en büyük endişeler olarak ön plana çıkabilir. Yani çocuğun geleceği, çocuğun sağlığı, çalışma yaşamı, çalışma şartları, çalışma yaşamına dair spekülasyonlar, hizmet veren ve üretim yapan fabrikalar, imalathaneler, iş yerleri ve bunların çalışma koşullarına dair endişeler ve korkular ön plana çıkabilir. Dolayısıyla hayatı devam ettirmek için gerekli olan çalışmak ve para kazanmak döngüsüyle ilgili endişeler ve korkular tutulma enerjisi ile birlikte hayatın en önemli konusu olabilir.
 • Tutulmayla birlikte fabrika, imalathaneler, iş yerleri, hizmet ve üretime dair iş yapan iş yerleri, kamu kuruluşlarında birtakım kısıtlamalar, küçülmeye gitme, işten çıkarma gibi konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bazı üretim yerleri, tesisler, fabrikalar, işyerleri, hizmet ve üretim yapan yerler kepenk kapatma kararı alabilir.

Ay Tutulmasındaki Pallas

 • Ay tutulmasında 7. evdeki Palas evlilikler, iş ortaklıkları, iş birliği yapılan ortamlarda duygusal bağlardan çok stratejinin, akıl ve mantığın ön plana çıktığını gösteriyor. Admetos, Satürn, Juno ve Transplüton’dan sert açılar alan Pallas, evlilik ve iş ortaklıklarında eleştirinin dozunun fazlasıyla artabileceğini işaret ediyor. Evlilikler açısından bakıldığında sevgi ve duygusal bağlar geri planda, daha çok evlilikteki aksaklıklar ön planda denilebilir. Çiftler bu aksaklıklar konusunda aşırı eleştirel olabilir.
 • Satürn evlilikteki aksaklıkların düzeltilmesi için sorunları yüzeye çıkarırken Admetos da bu sorunlara odaklanmayı ve çözülemediği taktirde de sorunların daha da derinleşebileceğini işaret ediyor. Evlilikte yürümeyen konuların gündeme gelmesi, aile düzeninin sağlanması, aile ekonomisinin durumu gibi konular aşırı eleştirel bir tavırla tartışılabilir. Kavgalar söz konusu olabilir.
 • Juno ise evlilik ve iş ortaklıklarının devam ettirilmesi için gerekli olan koşulları sağlamak ve ilişkilerin devam etmesi için bazı olumsuzluklara da göz yummak olarak çalışabilir. Ayrıca Başak Burcu’ndaki Juno çalışmak ve para kazanmak koşulunu ön plâna çıkarabilir. Ele geçen para yetersiz ise o halde daha fazla çalışmak, yeni para kazanma yöntemleri bularak ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldırmak gibi de çalışabilir.
 • Admetos, Pallas, Satürn, Juno ve Transplüto arasındaki büyük dörtgen açı kalıbı aslında bu tutulmanın en önemli konularını işaret ediyor. Satürn hayatın aksayan yönlerinin düzene sokulması gerektiğini işaret ediyor ve bunu yaparken Admetos’la da bağlantı kurarak insanları daraltan, sıkıştıran ve bunaltan bir enerjiyle çalışıyor. Transplüto’nun da i̇şin içinde olması işin içinde olması tüm bu konuların çözemediği taktirde bir travmaya dönüşebileceğini de gösteriyor.
 • Bu görünüm evlilik hazırlıkları yapan kişilerin zorlanabileceğini hatta ekonomik koşullar nedeniyle evlenme konusunu ileri bir tarihe erteleyebileceğini de işaret edebilir. Dolayısıyla evliliklerde gecikmeler söz konusu olabilir.

Ay Tutulmasındaki Admetos, Pallas, Satürn, Juno ve Transplüto

 • Evlilikler ki sorunları aşamayanlar, bu sorunların bir travma haline gelmesiyle tek çözümün boşanma olduğuna karar verebilirler. Tutulma ile birlikte boşanmalar artabilir.
 • Evlilikteki sorunları çözemeyenler ekonomik koşulları düşünerek, bir yandan da sosyal ve toplumsal tepki çekmemek için, eleştirilmemek için sorunlu da olsa evliliği sürdürme kararı alabilir. Hayatın getirdiği zorlu koşullarda tek başına mücadele etmeyi göze almak yerine en azından başının üstünde bir çatının olmasını daha güvenli bulanlar bu seçeneği tercih edebilirler.

BÜTÜN’e katkı OL’ması dileğiyle…
Uranyen prensipte günlük yorumlarımı okumak için @astroskylog Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Sevgiler, Selda Meriç