Blog > 21 Mart 2023 Ingress Harita ve Koç Yeniayı Blog Yazılarım

21 Mart 2023 Ingress Harita ve Koç Yeniayı

Güneş’in 0° Koç’a geçtiği Ingress harita bizlere yılın tamamı hakkında genel bilgi verir ve bu haritada Yay Burcu’nun yükselmesi dolayısıyla yıl genelinde inançlar, dini konular, inanç propagandaları, inanç sömürüleri, inançların aşırıya gittiğinde veya dengeli kullanıldığında nasıl bir durumun ortaya çıkacağının ayrımının yapılması, ticaret, uluslararası konular, üniversiteler, üniversite öğrencileri, yurtdışı eğitimi, uluslararası araştırmalar ve yayınlar, uluslararası seyahatler, turizm gibi konuların ön plânda olacağı söylenebilir. Yükselen yöneticisi Jüpiter’in asaletli bir konumda olmaması ve birlikte çalıştığı Transneptünyenler, yıl genelinde mülk edinmek konusunda sıkıntıların olabileceğini, mülk edinmek isteyenlerin kredi çekmek isteseler de bankaların bu parayı vermekte zorlanabileceği, veremeyebileceği, bazı koşul ve şartlar sağlanmışsa verebileceğini söylemek mümkün. Güneş’in konumu yerleşim yerleri, iskân, araziler, tarlalar vb. gibi konularda bir şeyler yapma isteğinin olacağını ama bunların nasıl ve ne şekilde projelendirileceği, gerekli vasıflarda insanların ve işgücünün nasıl bulunacağı, bunun gibi birçok konuda nasıl yol alınacağı konusunda yetersiz kalınabileceğini işaret ediyor. Düşünceler fikirler söylenebilir ama icraatta yetersiz kalınabilir. Yıl genelinde ev bulmak zorlaşabilir. Özellikle Kronos’un retro olması barınma, yeni inşaatların yapılması gibi konularda ilgili yöneticilerin durumu iyi yönetemeyebileceği, gerekli koordinasyonun sağlanmasında sıkıntılar yaşanabileceğini işaret ediyor. Tarla ve arazilerle ilgili de fiyatlar dengesiz olabilir, alım gücünün yetmeyeceği fiyatlar verilebilir. Ayrıca eğlence sektörünün, turizmin, çocuklar ve gençlerle ilgili konularda alınan kararların onların ihtiyaçları gözetilmeden verilebileceği de söylenebilir. Özellikle gençler ve genç sanatçılar yeteneklerini geliştirmek ve göstermek anlamında zarara uğradıklarını düşünebilirler. Haritadaki mali göstergeler finansal anlamda (Para, paranın şekli, paranın eş değer ölçütü konusundaki büyük değişim öncesi) yıl genelinde piyasalarda manipülasyonların olabileceğini işaret ediyor. Olumlu yönüyle Koç Yeniay’ıyla kardinal oluşturan Zeus, Poseidon ve Uranüs ve bunlarla birlikte çalışan Satürn/Plüton orta noktası özellikle her şeyin en derinine inmek için fırsat sunuyor. Hangi konuda uzmansak veya uzmanlaşmak istiyorsak o konuda kendimizi daha da geliştirmek, bilgi ve tecrübe anlamında derinleşmek istiyorsak bunun için fırsatlar çıkabilir. Akademisyenler, tez hazırlayanlar, araştırmacılar, araştırmacı gazeteciler, yazarlar, öğrenciler bu enerjiyi doğru kullandıklarında başarı elde edebilirler. Bilim insanları açısından bakıldığında olumlu ve çığır açan gelişmeler olabilir. Önemli buluşlar yapılabilir. Yeni evrenler, uzayın bilinmeyen bir yönünün görüntülenmesi veya keşfedilmesi ve bu keşfin bilim dünyası ve insanlık için aranılan pek çok önemli soruya cevap bulunması, yeni teknolojilerin araç gereçlerin geliştirilmesi ve eski cihazların devre dışı kalması söz konusu olabilir. Koç Burcu vücudumuzda baş bölgesini temsil ettiğinden beyinin fonksiyonuyla ilgili farklı ve ilginç bir yön keşfedilebilir, beynin farklı yerleri şimdiye dek görüntülenememiş bir şekilde görüntülenebilir, hafıza merkezi, beyin dalgaları, Alzheimer, unutkanlık vb. gibi hastalıkların tedavisi için önemli gelişmeler kaydedilebilir. Zeus’un da kardinalde olmasıyla sağlık alanında hamile kalmak ve yapay döllenmenin farklı yolları bulunabilir. Örneğin “Teknolojik Rahim” geliştirilebilir. Satürn/Plüton orta noktası içinden geçilen zamana ayak uyduramayan şeylerin yıkılmak, değişmek veya dönüşmek zorunda kalacağını işaret ediyor. Plüton gibi kolektif bir güçle birlikte çalışan Satürn’ün ortaya çıkardığı enerji ve kardinalde Zeus’un da olması değişimlerin gerçekleşme safhasında güç s*v*şlarının, ş*d*detin, k*vg*ların, kitlesel çapta olayların, ş*d*det ve c*n*y*tlere kadar varan ö*l*mlerin, kitlesel ölüm veya katliamların da olabileceğini işaret ediyor. Bunun yanında gericilik, insanları “Sen şucusun sen bucusun” diye saflara ayıran p*r*v*k*tif söylemlerin ortalığı karıştırıp bulandırabileceğini de söylemek mümkün. Mars’ın Neptün’den aldığı kare enerjisi uzaklaşan açıda da olsa devam ediyor ve bu Mars Merkür’ü ve Yeniay’ı da yönetiyor. Ayrıca Mars Plüton kontağı da devrede. Buna göre iki olasılık doğruyor. 1) Net ve tüm detaylara hâkim, ne yapacağını bilen, mantıklı düşünülmüş plânları ve projeleri olanlar hayatlarında önemli bir adım atıp başarı elde edebilirler, yaşamlarını olumlu yönde dönüştürebilirler, iyi bir ivme yakalayabilirler. 2) Pembe ve ulaşılamaz hayallerin peşinden gidenler, sağlam ve yapılabilir plânları olmayanlar, “Ben bundan sonra ne yapmalıyım?” sorusuna henüz bir türlü karar veremeyenler bocalama ve yaşamlarındaki dönüşüm fırsatlarını görememe, yakalayamama gibi bir durumla karşılaşabilirler. Ayrıca cesur adımlarla yeni girişimlerde bulunan bazı gruplar, partiler, dernekler, organizasyonlar vb. ilerleyen zamanlarda içlerinden bazılarının fikir değiştirmesiyle birlikte dağılmaya yüz tutabilir. Ya ilk başta yola çıkmaya karar verilen andaki inanç kaybolabilir ya da fikirler değişebilir. Neptün, Satürn, Admetos, Transplüton ve Jüpiter iki olasılığı doğuruyor: 1) İnsanlar kendilerini sıkışmış ve bunalmış, iş, ev, gelecek kaygısı, hayatın getirdiği zorlu koşullar arasında hapsolmuş gibi hissedebilir ve birçok kişi bunların yarattığı etkiyle t*r*vma yaşayabilir. 2) Hapisteki insanlar af çıkma umuduna kapılabilir. Neptün’le bitlikte çalışan enerjiler birçok insanın Uranüsyen bir enerjiyle hareket edebileceğini, önümüzdeki haftalarda, aylarda özgürlük duygusunun baskın olabileceğini, daha özgür yaşamak, çalıştığının karşılığını en iyi şekilde almak, daha iyi şartlarda çalışmak, adil ve insanca bir yaşam sürmek adına hak arayışlarına gidebileceği söylenebilir. Tüm bunlar insanları eşitliği, adaleti, özgürlüğü savunan gruplara, derneklere, kulüplere katılmaya doğru itebilir. Teknolojik ve endüstriyel alanlarda çalışan insanlar toplu grevler, iş bırakma eylemleri vb. yapabilirler. Bunun yanında teknoloji kullanılarak insanları belli bir yöne doğru yöneltmeye dair algı operasyonları da devreye sokulabilir. Ay Düğümleri hattı önümüzdeki günlerde, aylarda ünlü birinin vefatının olabileceğini, bazı sanatçıların kirli çamaşırlarının ortaya çıkıp itibarlarını kaybedeceklerini işaret ediyor. Ayrıca ekonomik krizin kontrol edilemeyecek bir notaya geleceğini, para kazanılsa da değerini yitireceğini işaret ediyor. Uranyen prensipte günlük yorumlarımı okumak için @astroskylog Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Selda Meriç